KONSERWACJE INSTALACJI I KOTŁOWNI

W ramach stałej umowy serwisowej zapewniamy konserwacje kotłowni raz w miesiącu wraz z całodobową gotowością do usuwania awarii lub okresowe przeglądy przed i po sezonie grzewczym.

W trakcie konserwacji bieżącej lub jednorazowego przeglądu wykonujemy następujące czynności:

 • kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym
 • sprawdzenie zaworów odcinających i regulacyjnych otw./zam.
 • sprawdzenie działania napędów zaworów poprzez ręczne sterownia z regulatora
 • sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających (zawory bezpieczeństwa, STB, czujnik minimalnego poziomu wody w kotle)
 • sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej
 • konserwacja rozdzielni elektrycznej
 • dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych
 • sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych
 • odpowietrzenie układu technologicznego
 • miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej
 • miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów
 • likwidacja drobnych przecieków
 • sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem
 • sprawdzenie działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej GAZEX.
 • sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła
 • płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej
 • sprawdzenie szczelności rury spalin
 • czyszczenie i regulacja palnika z wykonaniem analizy spalin
 • w razie konieczności wymiana dysz i elektrod palnika
 • korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika
 • kontrola stanu naczynia przeponowego
 • czyszczenie siatek odmulaczy i filtrów
 • sprawdzenie działania instalacji nawiewno-wywiewnej kotłowni gazowej
 • prowadzenie książki konserwacji kotłowni gazowej
 • typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany
 • całodobowa gotowość do usuwania awarii i usterek

Comments are closed