POMPY CIEPŁA

pompa ciepła powietrze-woda (1)Pompy ciepła Viessmann Vitocal oparte są o konstrukcję sprężarek typu Scroll, zapewniających długowieczną, bezobsługową i szczególnie cichą pracę. Na bazie ponad 30 lat doświadczenia, firma Viessmann oferuje pompy ciepła korzystające z ciepła gruntu, wody lub powietrza. Różnorodne warianty wykonania pomp ciepła Vitocal umożliwiają ich stosowanie w niemal każdym rodzaju budynku, także we współpracy z kolektorami słonecznymi dzięki szerokiej ofercie podgrzewaczy i zasobników. Kompaktowe pompy ciepła jak np. Vitocal 343-G pozwalają na bezpośrednie podłączenie kolektorów słonecznych dzięki wbudowanemu podgrzewaczowi ciepłej wody użytkowej.


 

Vitocal 161-A161_A_a

Pompa ciepła powietrze/woda dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej.Moc cieplna 1,7 kW

 

 

 

 


Pompa ciepła Vitocal 161-A dla podgrzewu wody użytkowej
Pompa ciepła Vitocal 161-A jest samodzielnym, wysokoefektywnym urządzeniem do przygotowania ciepłej wody użytkowej pobierając ciepło bezpośrednio z powietrza otaczającego lub z sąsiednich pomieszczeń.

Urządzenie posiada w pełni kompaktową zabudowę łącząc zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 300 litrów, ze sprężarką oraz regulatorem elektronicznym.

Vitocal 161-A wykorzystuje ciepło z powietrza do ekonomicznego podgrzewu wody. Można ją stosować równie dobrze w domu jednorodzinnym, jak i małym zakładzie przemysłowym. Idealnymi zastosowaniami są piekarnie lub miejsca, dla których wymaga się równoczesnego przygotowania ciepłej wody użytkowej i chłodzeniapomieszczeń (np. składy win lub chłodnie produktów spożywczych).

Pompa ciepła dostarczana jest alternatywnie z zasobnikiem bez wężownicy, do pracy monowalentnej, lub z wężownicą, do stosowania w instalacjach biwalentnych, np. z kolektorami słonecznymi.

Dodatkowa korzyść z chłodzenia i wentylacji mieszkań

Vitocal 161-A we współpracy z adapterem wylotowym może przejąć dodatkowo funkcję wentylacji wywiewnej, zapewniając stałą, higieniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach. Zużyte powietrze pobierane jest przez system kanałów i odprowadzane na zewnątrz. Jako osprzęt dostępne są regulowane czerpnie powietrza, przez które dopływa świeże powietrze.
Przegląd zalet:

 • Atrakcyjna cenowo pompa ciepła do podgrzewu c.w.u. ciepłem z obiegowego lub wywiewanego powietrza wentylacyjnego, w opcji z wężownicą solarną i regulatorem solarnym do przyłączenia płaskich lub rurowych kolektorów słonecznych
 • Moc 1,7 kW
 • Pojemność zasobnika 300 litrów
 • Wariant na powietrze wywiewane dla maksymalnego przepływu objętościowego 300 m3/h
 • Wysoka wartość współczynnika efektywności COP = 3,7 (COP = Coefficient of Performance) wg EN 255 przy parametrach (powietrze 15 °C/woda15-45 °C)
 • Proste uruchomienie, dzięki kompletnemu okablowaniu i wstępnie ustawionemu regulatorowi
 • Podgrzew c.w.u. pompą ciepła do 65°C
 • Funkcja szybkiego podgrzewania opcyjnym elektrycznym wkładem grzejnym
 • Przygotowana do optymalnego wykorzystywania prądu z własnej instalacji fotowoltaicznej
 • Przystosowana do sterowania z inteligentnej sieci energetycznej (Smart-Grid)

Koszt podgrzania PLN brutto 300 litrów c.w.u.

Vitocal 200-S

pan-vitocal_200-s vitocal_200-s

Pompa ciepła typu Split

Moc cieplna: 3,0 do 10,6 kW


Pompa ciepła Vitocal 200-S typu Split
Pompa ciepła typu Split – Vitocal 200-S wykorzystuje w efektywny sposób otaczające nas ciepło z powietrza zewnętrznego. Jest przeznaczona przede wszystkim dla nowych budynków (Rys.1.), ale także w odpowiedniej konfiguracji systemu dla budynków modernizowanych (Rys.2.).

Ogrzewanie i chłodzenie dzięki jednostce wewnętrznej i zewnętrznej
Pompa ciepła Vitocal 200-S dostępna jest alternatywnie jako system grzewczy budynku lub też jako system grzewczo-chłodzący. Vitocal 200-S wykorzystuje ciepło zawarte w powietrzu zewnętrznym. Odporna na warunki meteorologiczne jednostka zewnętrzna pozwala na dużą swobodę zabudowy w sąsiedztwie budynku. Dzięki niewielkim gabarytom i masie, możliwe jest także jej instalowanie na ścianach zewnętrznych budynku, czy też na dachu płaskim.

Jednostka wewnętrzna instalowana jest jak większość źródeł ciepła w piwnicy lub też w pomieszczeniu użytkowym. Zawiera ona układy hydrauliczne, wymiennik ciepła, pompę obiegu grzewczego i zawór trzydrogowy dla przełączania trybu pracy pomiędzy ogrzewaniem budynku, a podgrzewaniem ciepłej wody użytkowej. Opcjonalnie wbudowany może być 3-stopniowy przepływowy podgrzewacz wody grzewczej (w wersji AWS AC wyposażenie standardowe).

W okresie letnim pompa ciepła typu Split – Vitocal 200-S w wersji AWS AC może być wykorzystywany do chłodzenia pomieszczeń z użyciem klimakonwektorów czy też ogrzewania podłogowego.
Efektywna praca z dostosowaniem wydajności do zapotrzebowania
Pompa ciepła Vitocal 200-S pracuje szczególnie ekonomicznie przy obciążeniu częściowym. W tym celu korzysta ona z nowoczesnej technologii DC-Inverter, dostosowując w sposób płynny (modulowany) wydajność sprężarki do zapotrzebowania na ciepło.

Wysoką efektywność pracy uzyskuje się także w modernizowanych systemach grzewczych, gdzie Vitocal 200-S współpracuje z tradycyjnym źródłem ciepła pokrywającym jedynie szczytowe potrzeby na ciepło (niskie temperatury zewnętrzne).

Cicha praca dzięki regulacji prędkości obrotowej
Modulowany tryb pracy pompy ciepła Vitocal 200-S zmniejsza jej liczbę załączeń i wyłączeń. Dodatkowa regulacja prędkości obrotowej wentylatora jednostki zewnętrznej i sprężarki, zmniejsza znacznie czas pracy z maksymalnymi obrotami, zmniejszając głośność urządzenia.
Komfortowy w użyciu regulator Vitotronnic
Zarówno fachowiec, jak i użytkownik systemu zyska dzięki nowoczesnemu regulatorowi Vitotronic 200. Menu obsługowe jest zbudowane w przejrzysty i logiczny sposób, a szczególnie duży podświetlany, wysokokontrastowy ekran pozwala komfortowo obsługiwać regulator. Funkcja pomocy wskazuje na kolejne kroki postępowania. Ekran służy także do prezentowania i nastawy krzywej ogrzewania i chłodzenia w zależności od temperatury zewnętrznej. Dodatkowe komponenty systemu grzewczego mogą być wprost sterowane z regulatora Vitotronic 200. W razie potrzeby, można obsługiwać pompę ciepła typu Split – Vitocal 200-S za pomocą oddalonego do 5 metrów zdalnego sterowania (przeniesienie modułu obsługowego z Vitoronic 200 do cokołu ściennego).
Przegląd zalet:

 • Atrakcyjna cenowo pompa ciepła powietrze-woda o mocy cieplnej od 3,0 do 10,6 kW (powietrze 7 °C, woda 35 °C w nominalnym punkcie pracy)
 • Regulacja wydajności i technologia DC-Inverter dla wysokiej efektywności pracy przy obciążeniu częściowym pompy ciepła
 • Niskie koszty eksploatacji dzięki wysokiemu współczynnikowi efektywności COP wedug normy EN 14511: do 4,6 (powietrze 7 °C, woda 35 °C) i do 3,5 (powietrze 2 °C, woda 35 °C)
 • Maksymalna temperatura zasilania  55 °C przy temperaturze zewnętrznej -15 °C
 • Odporna na trudne warunki atmosferyczne jednostka zewnętrzna z parownikiem, sprężarką, zaworem rozprężnym i wentylatorem
 • Jednostka wewnętrzna z pompą obiegu grzewczego, wymiennikiem ciepła, 3-drogowym zaworem przełączającym, grupą bezpieczeństwa, w wersji grzewczo-chłodzącej z wbudowanym przepływowym podgrzewaczem widy grzewczej
 • Łatwy w obsłudze regulator Vitotronic 200 z dużym ekranem tekstowym i graficznym
 • Wszechstronny w wykonaniu pracy rewersyjnej – funkcja ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń

Comments are closed