Kotłownie kontenerowe

kotlownie-kontenerowe-sochaczew.jpg

Kotłownie kontenerowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczna jest szybka realizacja inwestycji związanej z wykonaniem źródła ciepła, jego wymianą lub modernizacją.

Przenośne kotłownie kontenerowe to zaawansowane technologicznie obiekty grzewcze przeznaczone do produkcji ciepła dla budynków mieszkalnych, a także kompleksów handlowo – usługowych, hoteli, ośrodków wczasowych, hal produkcyjnych i obiektów przemysłowych.

Umożliwiają one uzyskanie pełnej mocy bezpośrednio po posadowieniu i podłączeniu ich do wewnętrznej sieci przesyłowej obiektu, co eliminuje dotychczasową sieć przesyłową zewnętrzną, a tym samym zmniejsza straty przesyłu i ogranicza do minimum koszty produkcji czynnika cieplnego.

Produkowane przez nas kotłownie kontenerowe wykorzystywane są również do produkcji ciepła technologicznego na cele osuszania budynków, w trakcie inwestycji budowlanych, co umożliwia ciągłość robót w nie sprzyjających warunkach atmosferycznych. Nie wymagają wykonania fundamentów stale związanych z gruntem, skracają czas montażu i pełnego rozruchu do niezbędnego minimum.

Każda kotłownia kontenerowa, jak i jej wyposażenie projektowana jest każdorazowo dla odpowiedniego obiektu, według uzgodnień z inwestorem.

kotlownie-kontenerowe.jpg

Zalety kotłowni kontenerowych

  • krótki czas budowy i uruchomienia źródła ciepła
  • eliminacja robót budowlanych obiektu kotłowni
  • pozyskanie na inne cele powierzchni wewnątrz budynku, która była przeznaczona na kotłownię
  • ograniczenie kosztów inwestycyjnych
  • możliwość wykonania kontenera zgodnie z architekturą i infrastrukturą w danym rejonie
  • możliwość prowadzenia prac budowlanych na obiekcie w okresie zimowym
  • możliwość przeprowadzenia remontu lub modernizacji instalacji ciepłowniczej bez jej zatrzymywania