Modernizacja kotłowni gazowo-olejowej o łącznej mocy 3,6 MW

Klient

Lokalizacja

Zakres prac